Historia

HISTORIA

Historien om Normark har två källor, den ena har sitt ursprung i Rapala-betena från Vääksy i Finland den andra i Arjons fiskeredskap i Malung.

I slutet av 50-talet tog amerikanerna Ron Weber och Ray Ostrom brevledes kontakt med familjen Rapala. Målet var att få sälja Rapalas beten i USA. Här började en fantastisk historia om Rapala/Normarks framgångar som finns att läsa på annat håll. Weber och Ostrom startade Rapala Company som senare döptes om till Nordic Enterprises. 1965 ändrade man sig igen och tog namnet Normark, med betydelsen ”nordligt land”, syftande till deras huvudmarknad Minnesota och Wisconsin i nordliga USA.

Det andra benet är äldre och inleds 1942 då Firma Arvid Jonsson (Arjon) i Malung startades. Arjon började med att tillverka splitcane-spön i Grimsmyrheden i Malung och växte sedermera till en betydande aktör inom fiskeredskap i Norden och i Europa. Normark försökte faktiskt förvärva bolaget 1971, tillsammans med Mats Olofsson, dåvarande försäljningschef hos Arjon. Olyckligtvis fick ägaren Arvid Jonsson en hjärtattack innan man hunnit enats, han klarade sig men paniksålde bolaget till Astra-Walco i november 1971, ett företag utan egentligt intresse av verksamheten. Arjon var vi den tiden exklusiv distributör av Rapala och detta avtal följde förstås med som en tillgång i köpet.

I februari 1972 bildade Weber, Ostrom och en på Arjons situation frustrerad Olofsson, det svenska bolaget Normark Scandinavia AB med säte i Malung, med hopp om att så småningom lyckas överta distributionen av bl.a. Rapala i Sverige och andra länder.

1974 såldes Arjon igen, nu till ABU vilket innebar en direkt anledning för Rapala att säga upp distributionsavtalet med Arjon, eftersom ABU var en direkt konkurrent med egen tillverkning av beten. I direkt anslutning till uppsägningen av avtalet skrevs ett nytt distributionsavtal för Sverige med Normark Scandinavia AB. Nu inleds en framgångsrik utveckling av det svenska bolaget och en breddning med starka varumärken kompletterar verksamheten. Daiwa, Plano, Cortland, 3M och många fler starka fiskeredskapsmärken bidrar till Normarks framgångar. För att balansera den utpräglat sommarbetonade försäljningen av fiskeredskap marknadsförde Normark även produkter för vintersport. Så småningom blev Rossignol och Marker synonyma begrepp med Normark.

Normark utvecklades under årens lopp till en liten koncern med dotterbolag i Norge, Danmark, Holland och Spanien. I Finland startade man Normark Suomi Oy tillsammans med Rapala Oy med 50% av aktierna vardera.

I maj 1990 förvärvade Rapala Oy samtliga aktier i Normark Corporation, vilket även inkluderade Normark Canada och en kontrollpost i Normark Sports UK. 1991 förvärvades sedan Normark Scandinavia AB av Weber, Ostrom och Olofsson, nu ägde Rapala sin distribution på de viktigaste marknaderna i världen.

Under det efterföljande året skiljs Rapalas och Olofssons vägar åt och en ny era inleds för Normark Scandinavia. Under november 1993 kontaktas Rolf Baum av sin finske f.d. kollega Jorma Kasslin (nuvarande koncernchefen i Rapala-VMC Oyj), med målsättningen att Baum skall överta vd-skapet i Normark. Baum accepterar så småningom erbjudandet och börjar leda företaget fr.o.m. den första januari 1994, parallellt med avvecklingen av den egna konsultverksamheten.

Det nya Normark stympas kraftigt då flera varumärken, framförallt hela skidverksamheten, förloras till ett nytt (Olofsson närstående) företag i Malung. Under 1993 skedde även en drastisk förändring av distributionsverksamheten då Rapala undertecknade ett avtal med Shimanos fiskedivision om samarbete i Europa. Detta innebar att den starka positionen på spö- och rullmarknaden med Daiwa kom att bytas ut mot det då svagare Shimano som representerades av HDF.

Så småningom blev det tack vare Normarks starka position som distributör en rollförändring på marknaden, Shimano växte sig stark på bekostnad av Daiwa. 1996 skapades en Jakt-division för att balansera ut kassaflödet över året. Den gemensamma nämnaren var Jasons kikare och Strens fiskelinor som redan fanns i Normarks sortiment. Jason förvärvades av Bushnell som även tillverkade kikarsikten och Stren ägdes av DuPont som även ägde Remington. Genom dessa två partners och det starka knivprogrammet kunde Normark bygga sitt första jaktsortiment. På 7 år utvecklades avdelningen från 0 till 50 miljoner kronors årlig försäljning. Senare startades även en Utelivs-division för försäljning av de produkter som användes inom Fiske och Jakt men även inom andra friluftsutövningar.

Dela Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn